Какво е двигател с постоянен магнит?

2021/03/23

Какво е двигател с постоянен магнит?

Двигателят с постоянен магнит използва постоянни магнити, за да генерира магнитното поле на двигателя. Той не изисква намотки за възбуждане или възбуждащи токове. Има висока ефективност и проста структура. Това е добър енергоспестяващ мотор. С появата на високоефективни материали с постоянни магнити и бързото развитие на технологията за управление. Прилагането на двигатели с постоянни магнити ще стане по-широко.