Как се прави разлика между няколко нива и вериги на двигателя

2021/03/23

Броят на полюсите на двигателя обикновено е отбелязан на табелката, което означава броя на двойките полюси в една фаза на намотката на двигателя; броят на връзките е броят на паралелните разклонения, който трябва да свърже последователно всички групи намотки на намотките в две или повече вериги и след това да свърже захранването паралелно по предписания начин. Личен опит: броят на полюсите на двигателя = броят на намотките (на базата на фазово отделената хартия) ÷ 3; ако броят на намотките на двигателя е 6, 6 ÷ 3 = 2, това е двуполюсен двигател. Обикновено броят на връзките на двигателя трябва да се определя от броя на емайлираните проводници, свързани към водещите проводници (в зависимост от изолационната втулка). Един проводник е свързан към една линия, а два проводника са свързани към две линии.